Betekenisgeving

Geschreven door Imelda Schouten

Ieder mens, dier, plant, cel, elk levend wezen staat voortdurend in wisselwerking met z’n omgeving. In die wisselwerking nemen mensen (vooral tijdens hun opvoeding) patronen over waarmee anderen betekenis geven aan gebeurtenissen en verschijnselen. We noemen die patronen: vormen van betekenisgeving. Er zijn vier basale vormen en niet meer dan vier (Met Gevoel voor realiteit, 2002).

Vormen van betekenisgeving

Evolutionair

een verschijnsel is een uitdrukking van alle invloeden die er zijn.

Rationeel

een verschijnsel verklaart het optreden van een ander verschijnsel en dat bepaalt de betekenis die het voor je heeft.

Zelfreferentieel

hoe jij een gebeurtenis ervaart of zult ervaren is bepalend voor de betekenis die ze voor jou heeft.

Sociaal

de betekenis die een gebeurtenis voor iemand anders heeft of zal hebben is voor jou bepalend.

Betekenisgeving is waarneembaar:

  • als definitie van de situatie: dat is de combinatie van vormen van betekenisgeving waartoe een bepaalde omgeving uitnodigt of dwingt,
  • als oriëntatie: dat is de vooringenomenheid of ‘voorkeur’ van iemand om een bepaalde combinatie van vormen van betekenisgeving te gebruiken.

In Voorbij het Vanzelfsprekende, op safari in de wildernis van betekenisgeving, door Wim van Dinten en Imelda Schouten (Prometheus/Bert Bakker, oktober 2014) zijn evoluties in onze samenleving beschreven waarin steeds een van de vormen van betekenisgeving duidelijk aanwezig is.