Strafwerk

foto door Krzysztof Szkurlatowski; 12frames.eu
Geschreven door Erik Visser

Hij was als leraar net begonnen op een andere basisschool. Zijn nieuwe collega’s werkten tot 19 uur, terwijl hij altijd om 16 uur klaar was.

‘Ze blijken plannen te schrijven.’ De onderwijsinspectie had de school een jaar geleden als ‘zwak’ betiteld vanwege lage Cito-scores. Dat had vooral te maken met veel leerlingen die pas in Nederland aangekomen waren.

‘Mijn collega’s vatten het inmiddels als persoonlijk falen op als leerlingen onder het gemiddelde scoren. Dus schrijven ze teksten over uit bestaande richtlijnen van de overheid. Ik vroeg waarom we niet gewoon kunnen zeggen dat we de richtlijn checken als ons dat nodig lijkt. Maar dat voldoet niet voor de inspectie, want die wil ons plan nalezen. Ik vind het zinloos om teksten letterlijk over te schrijven. De inspectie blijkbaar niet, die noemt de school inmiddels niet meer zwak.

‘Goed lesgeven gaat over mijn relatie met de kinderen in mijn klas. Ik zie hun talenten en speel daarop in. Ik zie straks wel of dat standhoudt bij inspectie. Als dat niet zo is, sta ik niet meer voor de klas, maar zij.’

Laat een reactie achter