Sezen Academy

Data voor het najaar van 2019

Zicht op nieuwe perspectieven start nog een keer dit jaar, op 25 september 2019.

Dit is een 7-daagse basisleergang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verdieping. ‘Zicht op nieuwe perspectieven’ is bedoeld voor iedereen die zich regelmatig afvraagt: waarom doet iemand wat hij doet? Kan ik dat beter gaan herkennen, zodat ik daardoor iemand beter kan helpen, een beter advies kan geven? Kan ik beter begrijpen hoe een situatie in elkaar zit en wat ik daar vanuit mijn rol/functie aan kan bijdragen, of waar mijn manier van kijken en doen juist in de weg zitten?

De najaarsessie van Leiderschap en passend organiseren start in oktober.

De nieuwe editie van de gewaardeerde opleiding Mens- en contextgedreven werken wordt waarschijnlijk ingepland voor september. Definitieve datum volgt zo snel mogelijk.

Als je vormen van betekenisgeving herkent, ga je ze vanzelf als referentie gebruiken: om gedrag van mensen te herkennen en begrijpen. En om de omstandigheden waarin mensen leven en werken te doorgronden. En wat dacht je ervan om hierdoor betere besluiten te nemen en die uit te voeren? Of hoe je als raadslid of griffier met meer plezier en overzicht je werk kunt doen?
Voor dit soort vragen en meer kun je bij Sezen Academy terecht.

Samen met Bascole worden in-company trainingen gegeven.