Sezen Academy

Data voor 2021

Zicht op nieuwe perspectieven start op 16 november 2021.

Dit is een basisleergang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verdieping. ‘Zicht op nieuwe perspectieven’ is bedoeld voor iedereen die zich regelmatig afvraagt: waarom doet iemand wat hij doet? Kan ik dat beter gaan herkennen, zodat ik daardoor iemand beter kan helpen, een beter advies kan geven? Kan ik beter begrijpen hoe een situatie in elkaar zit en wat ik daar vanuit mijn rol/functie aan kan bijdragen, of waar mijn manier van kijken en doen juist in de weg zitten?

De nieuwe editie van de gewaardeerde opleiding Mens- en contextgedreven werken start op 21 september 2021.

Je krijgt energie als je iets doet waardoor anderen zo goed mogelijk verder kunnen. Maar wat is goed en doe jij altijd de goede dingen? Wie bepaalt dat? Eén inwoner of een hele buurt? Jijzelf, een collega of de top van jouw organisatie? Een systeem, de inspectie, een regel? Goed is dat de ander geholpen is en verder kan. Je wilt ervoor zorgen dat wat goed is doorgaat. Met deze opleiding vergroot je je handelingsrepertoire om mens- en contextgedreven te werken.

De nieuwe sessie van Leiderschap en passend organiseren start op 5 oktober 2021.

Je bent leidinggevend, verantwoordelijk voor directie of bestuur, werkt in loondienst of als zzp’er, en kan op het overzichtsniveau van visie, inrichting en resultaten van de organisatie denken en doen. Jij wilt echt nieuw! Je zoekt inspiratie en probeert uit. Het blijkt lastig om een vertrouwde manier van werken los te laten. En hoe herken je dan wat nieuw en goed is? Hoe houd je overzicht op bestuursniveau en hoe zorg je dat maatschappelijke processen hun weerklank vinden in de organisatie? Hoe kom je in dat zoekproces uit bij de resultaten die je met elkaar zegt te willen?

Als je vormen van betekenisgeving herkent, ga je ze vanzelf als referentie gebruiken: om beter met anderen samen te werken. En om de omstandigheden waarin mensen leven en werken te doorgronden. En wat dacht je ervan om hierdoor betere besluiten te nemen en die uit te voeren? Of hoe je als raadslid, griffier, projectleider met meer plezier en overzicht je werk kunt doen? Voor burgemeesters is er een opleiding via het NGB.
Voor dit soort vragen en meer kun je bij Sezen Academy terecht.

Samen met Bascole worden in-company trainingen gegeven en ook langduriger trajecten. Bijvoorbeeld medewerkers in de zorg die in een aantal weken tijd hun werk weten te verbeteren: betere diagnoses en intakes, begripvoller helpen, resultaten met cliënten behalen en waar mogelijk zorg afbouwen. Het gegroeide plezier, trots en zelfvertrouwen bij cliënten en medewerkers staan natuurlijk buiten kijf.