Sezen Academy

Data voor het najaar van 2020

Zicht op nieuwe perspectieven start nog een keer dit jaar, op 15 september 2020.

Dit is een 7-daagse basisleergang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verdieping. ‘Zicht op nieuwe perspectieven’ is bedoeld voor iedereen die zich regelmatig afvraagt: waarom doet iemand wat hij doet? Kan ik dat beter gaan herkennen, zodat ik daardoor iemand beter kan helpen, een beter advies kan geven? Kan ik beter begrijpen hoe een situatie in elkaar zit en wat ik daar vanuit mijn rol/functie aan kan bijdragen, of waar mijn manier van kijken en doen juist in de weg zitten?

De najaarsessie van Leiderschap en passend organiseren start op 17 november 2020.

De nieuwe editie van de gewaardeerde opleiding Mens- en contextgedreven werken start op 29 september 2020.

Als je vormen van betekenisgeving herkent, ga je ze vanzelf als referentie gebruiken: om beter met anderen samen te werken. En om de omstandigheden waarin mensen leven en werken te doorgronden. En wat dacht je ervan om hierdoor betere besluiten te nemen en die uit te voeren? Of hoe je als raadslid, griffier, projectleider met meer plezier en overzicht je werk kunt doen? Voor burgemeesters is er een opleiding via het NGB.
Voor dit soort vragen en meer kun je bij Sezen Academy terecht.

Samen met Bascole worden in-company trainingen gegeven en ook langduriger trajecten. Bijvoorbeeld medewerkers in de zorg die in een aantal weken tijd hun werk weten te verbeteren: betere diagnoses en intakes, begripvoller helpen, resultaten met cliënten behalen en waar mogelijk zorg afbouwen. Het gegroeide plezier, trots en zelfvertrouwen bij cliënten en medewerkers staan natuurlijk buiten kijf.