Artikel: Referentie voor ontwerpplan nationale politie

Geschreven door Imelda Schouten

Het ontwerpplan Nationale politie is een omvangrijk stuk. Het is met passie geschreven, raakt elk niveau van de politieorganisatie en tal van organisaties erbuiten. Om het te beoordelen zoeken velen zowel binnen de politie als daarbuiten naar referenties. Een van de referenties is het rapport “Omdat de samenleving eraan toe is”, dat in augustus 2011 uitkwam.

In het Tijdschrift voor de Politie (jg. 73/nr. 10/11) wordt het Ontwerpplan Nationale Politie beoordeelt met het rapport Omdat de samenleving eraan toe is als referentie.

Hieronder enkele quotes uit het artikel:

“Het Ontwerpplan nationale Politie is een omgvangrijk stuk. Het is met passie geschreven, raakt elk niveau van de politieorganisatie en tal van organisaties erbuiten. Om het te beoordelen zoeken velen zowel binnen de politie als daarbuiten naar referenties. Een van die referentie is het rapport ‘Omdat de samenleving eraan toe is’, dat in augustus 2011 uitkwam.”

“Het Ontwerpplan zet de huidige manier van organiseren van de politie binnen een andere structuur voort. Als dit wordt gehonoreerd zal het motto Waakzaam (voor) en Dienstbaar (aan de samenleving) overgaan naar Waakzaam (voor) en Dienstbaar (aan de Staat).”

“Het Ontwerpplan zal leiden tot een machinale organisatie waarin verschikl in articulatie naar oriëntatie niet is terug te vinden. Het ziet er in het Ontwerpplan naar uit dat men systeemgedreven werken en organiseen de enige passende vorm vindt omdat het efficiënt is. Echter, wat men wint aan efficiency gaat er met een fors surplus weer uit als verlies aan effectiviteit. De spanning tussen politie en burgers zal toenemen.”

Lees het artikel

Laat een reactie achter