Mus

Bepaalde aspecten van leven verdwijnen soms, en komen dan later weer terug, zonder dat ze te verklaren zijn.
Sezen – wat zoiets als kleine mus in het Turks betekent – is gekozen als icoon van wat in onze leefwereld bedreigd wordt door veranderende omstandigheden, zonder duidelijke oorzaken.

Zodra je vormen van betekenisgeving herkent, zie je hoe een verschijnsel of gebeurtenis voor iemand betekenis krijgt. Als je oriëntatie overeenkomt met de definitie van de situatie kun je in flow raken, niets kost dan moeite en je krijgt energie van wat je doet. Is er een misfit dan ontstaat spanning die zich op allerlei manieren uit: van passiviteit, onbehagen en verlies van kwaliteit van leven tot medicaliseren en traumatiseren.

Als je vertrekpunt de definitie van de situatie is, komen vragen op als: herkent de leider van een groep mensen, een docent of therapeut de definitie van de situatie en of die past bij de activiteiten en oriëntaties van betrokkenen? En is een hervorming een manipulatie of een passende verandering van de definitie van de situatie?

De ontwikkeling van de inzichten in Stichting Sezen zijn gebaseerd op onafhankelijkheid. Je kunt die met jouw bijdrage en inzet versterken en zo de invloed ervan verbreden zowel als verdiepen en versnellen.

mus-vierkant