Verwijzingen bij: Hebben we hier nu voor gekozen?

P.7 Het interview met Donald Rumsfeld is te zien in The Unknown Known – Errol Morris (2014)

P.8 Het Ikje is van Helena Rademaker, 2,04 euro, NRC, 4 april 2015.

P.9 Over Occupy is van alles op internet te vinden. De initiatieven zijn meestal lokaal en draaien om thema’s als economische ongelijkheid, ondemocratische handelingen van een overheid, praktijken in de financiële wereld die aan de kaak gesteld worden.
In het voorjaar van 2015 bezetten studenten gebouwen van de UvA uit onvrede met de manier waarop de universiteit bestuurd werd.
Depressieve gevoelens en onverklaarde lichamelijke klachten. Het CBS Bevolkingstrends 2013 meldt dat een op de tien mensen kampt met depressieve gevoelens, van wie de helft zich laat behandelen. 6% van de Nederlandse bevolking krijgt antidepressiva voorgeschreven. Het CBS stelt dat met de institutionele zorg voor mensen met een depressie bijna 1600 miljoen euro gemoeid is (2011).
P. Spinhoven, M. de Waal, I. Arnold, J. Eekhof, P. Assendelft, A. van Hemert geven in Onverklaarde lichamelijke klachten en de samenhang met depressie en angst, 2009, (www.henw.org) aan dat zo’n 16% van de patiënten bij de huisarts met een OLK kampt. 30 tot 60% van de nieuwe doorverwijzingen naar specialistische klinieken betreffen OLK’s. Zie verder onder andere www.nemesis-2.nl.

P.10 De vraag over het stuk hout, bijl, zaag, hamer werd gesteld door Luria. Na te lezen in: Ong, Walter J. 1982. Orality and Literacy; The Technologizing of the Word, Methuen, Londen en New York. Het antwoord van mensen hierop laat zien of ze een functionele, bedachte ordening laten domineren of bijvoorbeeld uitgaan van hun praktische ervaring, met andere woorden: of in hun antwoord een interne of externe vorm van betekenisgeving overheerst.
Pim Fortuyn deed zijn uitspraak tijdens het congres van Leefbaar Nederland op 25 november 2001.
Vormen van betekenisgeving zijn natuurlijke verschijnselen. Er zijn niet meer dan vier referenties van waaruit betekenisgeving kan ontstaan (Met gevoel voor realiteit, Wim van Dinten, 2002).

P.16 De eerste alinea van het verhaal van de Oostelijke mijnstreek is voor een groot deel overgenomen van Femke Deens Het ‘zwarte verleden’ van Limburg, Historisch Nieuwsblad nr. 9/2003.

P.17-18 Bevolkingskrimp in de voormalige mijnstreek. Zie voor cijfers Armoedesignalement 2011 en Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2009-2040, beide van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen en Regionale bevolkingsprognoses. Parkstad Limburg telt in 2025 naar verwachting ruim 15 duizend minder inwoners dan nu en tussen 2025 en 2040 daalt het inwonertal met nog eens 40 duizend. In de hele periode tot 2040 krimpt de bevolking in deze regio hierdoor met ruim 15%. Vooral in Heerlen en Kerkrade is dit het geval.

P. 19 De case Onbeholpen – De tekst is afkomstig uit de column Cynisme van Rick Dekker, 4 juni 2009. Datum Leidsch Dagblad is niet precies achterhaald, vermoedelijk een paar dagen eerder dan de column werd geschreven.
Dit soort initiatieven kom je veel tegen op plaatselijk en provinciaal niveau.

P.21 De case Mesa verde wordt besproken in o.a. Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten, 2014. De site van het park zelf: www.nps.gov/meve.

P.23 De case Vuur kom je tegen bij Kevin Kelly in: Out of control, 1994. Wim van Dinten bespreekt de case in termen van betekenisgeving in: Met gevoel voor realiteit, 2002.

P.24 In 1944 bracht Friedrich Hayek zijn boek Road tot Serfdom (Weg naar Slavernij) uit. Is in 1945 samengevat in het Engels verschenen via Reader’s digest en bereikte zo een groot publiek.

P.25 Ronald Coase schreef The problem of social cost in 1960. Het werd het meest geciteerde artikel in de juridische wereld. Zie The Most-cited Law Review Articles of all Time van Fred Shapiro en Michelle Pearse uit The Michigan Law Review, vol. 110, 2012. Coase schreef er zelf ook over: R. H. Coase, The Problem of Social Cost: The Citations, 71 Chicago-Kent Law Review 809 (1996).

P.27 Recht als grondslag voor de samenleving. Bekende en invloedrijke denker op dit gebied is o.a. John Rawls (bijvoorbeeld A Theory of Justice uit 1971).

P.28 Explosieve groei van het aantal juristen en advocaten. Maatschappelijke contexten waarin deze en andere ontwikkelingen speelden (afname van sociale samenhang) staan prachtig beschreven in het boek Bowling Alone van Robert Putnam uit 2001.

P.29 De ramingen over het aantal mensen dat in Nederland ‘administratief onvindbaar’ is lopen uiteen van 100.000 tot 400.000. Zie bijvoorbeeld De gekooide recherche van Michiel Princen, 2014 (schatting 400.000); Aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in Nederland verblijven, Universiteit Utrecht, P. van der Heijden, M. Cruyff, G. van Gils, 9 januari 2013. (schatting: 182.000 – 340.000 in 2009-2010).
Meer over Milton Friedmans denken vind je in zijn boek Free to choose uit 1980.

P.30 Ben je geïnteresseerd in hoe ontwikkelingen uit de tijd van Columbus tot op de dag van vandaag doorwerken, dan is het boek 1493 van Charles Mann uit 2011 een aanrader.

P.31 De verdeling van rijkdom op aarde kun je nalezen in het OXfam-rapport Wealth: Having it all and wanting more van 19 januari 2015.

P.34 Het artikel An Economic Theory of Democracy van Anthony Downs uit 1957 kun je in verschillende uitgaven op internet vinden.

P.35 Een eerste kennismaking met pragmatisme en Charles Peirce en William James? Dan kun je bijvoorbeeld starten met nl.wikipedia.org. Of lees voor verdieping verder op pagina 260 in Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten uit 2014.

P.38 Darwins beroemde boek On the Origin of Species uit 1859 is in prachtige digitale vormen op internet te vinden (bijvoorbeeld https://archives.org).
John Mills boek On Liberty is in allerlei vormen op internet te vinden (bijvoorbeeld www.gutenberg.org.
Het Communistisch Manifest van Marx en Engels uit 1848 is in meerdere talen op internet te vinden (in het Nederlands op www.marxists.org)

P.39–40 Voor een uitgebreide toelichting op vormen van sociale betekenisgeving kun je terecht in Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten uit

P.42 Aeterni patris. Op www.rkdocumenten.nl kun je een Nederlandse vertaling lezen.

P.43 De Club van Rome heeft een eigen wegbsite: www.clubofrome.org.
Van Paul R. Ehrlich verscheen The Population Bomb in 1968.

P.44 Meer over sociale betekenisgeving is te vinden in Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten, 2014. Heel hoofdstuk 5 is eraan besteed.

P.46 Voor voorbeelden van monoculturen kun je op internet zoeken bij plantages die vaak maar één soort gewas verbouwen (zoals palmolie, bananen, rubberbomen, soja). Of denk aan de bio-industrie.

P.47 Groei van steden. Afrikaanse en Aziatische steden zoals Dhaka en Lagos horen tot de snelst groeiende ter wereld, met duizenden nieuwe inwoners per maand.

P.48 De interviewer stelt steeds oorzaak- en gevolg vragen. Je kunt dit dagelijks op elke tv- en radiozender tegenkomen. Of neem het mooie voorbeeld van Paul Witteman, zondag 12 april, die aan Freek Borstlap vraagt over muziek van de viola da gamba: “Waarom vind ik dit toch altijd zulke mooie muziek?”

P.50 Oppositioneel interviewen. Het interview Er ligt een deken van giftige verbindingen over ons landschap met Frank Berendse in de Volkskrant, 9 april 2015, is geschreven door Maarten Keulemans.

P.52 Het artikel Alles groeit beter zonder een chemische paraplu van Digni van den Dries verscheen op 14 april 2015 op www.biojournaal.nl, in de Volkskrant en het Nederlands Dagblad.

P.54 Systemen die ingesteld worden met als doel dat anderen die moeten volgen. Een documentaire over 112: Volgens protocol, van Anne-Marieke Graafmans. Of zie www.ambulanceblog.nl over het ProQa-protocol.

P. 57 Een organisatie heeft alleen bestaansrecht als de coördinatiekosten om tot een transactie te komen lager zijn dan de coördinatiekosten voor zo’n zelfde transactie in de samenleving. Deze uitspraak van Ronald Coase staat beschreven in zijn artikel Nature of the Firm uit 1937.

P.58 Broodfondsen. Over hun werking en ontstaan lees je bijvoorbeeld op www.broodfonds.nl.

P.67-69 Oriëntaties en betekenisgeving. Meer weten? Zie de pagina betekenisgeving op deze site.

P.69 Meer weten over hoe je naar ADHD kijkt als je vormen van betekenisgeving onder woorden kunt brengen: Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten, 2014 (hoofdstuk 6: Robuustheid van oriëntaties).

P.76 Jane Jacobs was journaliste die bekend werd door haar pleidooi en acties voor dynamische buurten als hart van de stad. Ze streed tegen aanleg van snelwegen door buurten. De menselijke maat stelde ze in haar publicaties over stadsontwikkeling steeds centraal. Bekend boek: The Death and Life of Great American Cities (1961).P.88 Nieuwe organisaties gebaseerd op evolutionaire betekenisgeving. Zie bijvoorbeeld www.studiolokaal.nl. Heb je ook voorbeelden? We horen ze graag.

P.90 Nieuwe organisaties gebaseerd op sociale betekenisgeving. Zie bijvoorbeeld www.commoneasy.nl. Heb je ook voorbeelden? We horen ze graag.

P.93 Voor bespreking van de gebeurtenissen in Tuitjenhorn met betekenisgeving als referentie, zie Voorbij het vanzelfsprekende van Wim van Dinten en Imelda Schouten, 2014.

P.94 Anneke Tromp, weduwe van huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn, schreef een open brief aan minister Schippers (Volksgezondheid) en minister Van der Steur (Justitie) in de NRC van 18 april 2015.

Laat een reactie achter