Een moslim meldt zich

Markus Spiske / www.temporausch.com en Raumrot.com
Geschreven door Imelda Schouten

De lokale politie is in de moskee uitgenodigd. Een Turkse gelovige zegt dat het hem dwarszit dat de profeet wordt beschimpt. Hij heeft tranen in zijn ogen. Hij vraagt de politiemensen of zij kunnen optreden tegen uitingen die hem diep raken.

De teamchef legt uit dat vrijheid van meningsuiting grondwettelijk is vastgelegd. Dat moet voor de politie leidend zijn. Hij zegt erbij dat wie zich gediscrimineerd voelt zich bij hen kan melden. Na het gebed zie ik groepjes mensen met hen napraten.

Voor de meeste moslims is vrijheid van meningsuiting een gunst die de groep waartoe je behoort jou geeft. Belediging van de groep leidt tot het ontnemen van die gunst. Dat kan gewelddadige vormen aannemen. Het is sociale betekenisgeving ten voeten uit. In Nederland is vrijheid van meningsuiting een recht dat de staat garandeert. Als je vergeet dat het ook een gunst is die de samenleving je geeft, word je zelfreferentieel tot op het bot.

Laat een reactie achter