Betekenisgeving in een notendop

betekenisgeving
on pixabay.com
Geschreven door Wim van Dinten

Ervaar je situaties waarin wat er voor jou toe doet niet meer tot stand komt? Hoe komt dat?

Het blijkt lastig dat in termen van oorzaak en gevolg uit te drukken. We hebben daarvoor andere begrippen nodig.

Ik werd ooit met dit probleem geconfronteerd en vond in de loop van de tijd woorden om zo’n oorzaak-gevolg relatie weer te geven. Het belangrijkste begrip is ‘betekenisgeving’. Dat is de manier waarop je in wisselwerking met je omgeving betekenis laat ontstaan – de hele dag door. Je doet het meestal onbewust. Er zijn verschillende vormen van betekenis – evolutionaire, sociale, zelfreferentiële, rationele.

Als ik vooral rationeel – vanuit mijn denkwereld – in wisselwerking ben met mijn omgeving, ontstaat onontkoombaar betekenis die rationeel van aard is. Ik kan daarbij zeggen dat ik sociaal bezig wil zijn, maar wat ik doe zullen anderen niet als sociaal ervaren. Na verloop van tijd hebben mensen dat door. Brexit is er een uitkomst van, kwaliteitsverlies in de zorg een andere.

[wysija_form id=”2″]

Nieuwe #aardnootjes verschijnen ook via Twitter.

Laat een reactie achter