Sprekers congres Metamorfosen in organiseren

Leonie van Dinten

Al haar hele leven is Leonie van Dinten gebiologeerd door alles wat leeft en zich organiseert. Ze studeerde af als moleculair wetenschapper, promoveerde en werkte als onderzoeker. In 2005 heeft ze de organisatievraagstukken op moleculair niveau ingewisseld voor organiseren op maatschappelijk en bedrijfsmatig niveau. Ze keek in de keuken bij trainings- en adviesbureaus op het gebied van communicatie, leidinggeven en resultaatgericht human resource management. Daarbij kwam ze tot de overtuiging dat ontwikkeling en vernieuwing alleen lukt als een organisatie of een omgeving beschikt over voldoende dynamiek. Sinds april 2007 staat Leonie aan het roer van Bascole en brengt zij dynamisering en vernieuwing van organisaties in de praktijk. Ze is betrokken bij transformatieprocessen om systeem- en contextgedreven werken en organiseren naast elkaar te hanteren. Ook begeleidt ze contextgedreven werken en organiseren waar dit past én aansluit bij de realiteit. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de inzet, training en begeleiding van adviseurs, moderatoren en trainers die voor Bascole actief zijn.

Henk Schuler

Halverwege de jaren ’80 volgde Henk Schuler de Herziene Politie Opleiding en sindsdien is hij werkzaam bij de politie. Binnen de politie kon hij zich ontwikkelen en volgde hij verschillende opleidingen waardoor hij sinds 2000 leidinggevende functies bekleedt. Op dit moment werkt hij als teamchef Rijssen-Holten bij politie Twente. Recentelijk ontwikkelde hij de Horecaconvenant voor de gemeente Rijssen-Holten en initieerde en realiseerde hij het jaarwerkplan 2010 en 2011 voor zijn team. In 2011 startte Henk, in samenwerking met Bascole, met contextgedreven werken in het team Rijssen-Holten. Tijdens deze zoektocht is hij overtuigd geraakt van het anders willen en moeten werken in het belang van zowel de samenleving (verhogen Veiligheidsgevoel) en het verbeteren van het vertrouwen en tevredenheid in de overheid en de politie.

Hélène Zwaneveld

Als een na oudste kind van ondernemende, hardwerkende ouders, groeide Hélène Zwaneveld op in de Noordoostpolder. Gefascineerd door de verhalen uit de kapperszaak van haar vader over pioniers, herenboeren en keuterboertjes en geïnspireerd door de handelsgeest van haar moeder heeft ze zich in het leven laten leiden door vertrouwen en een positieve kijk op mensen. Wat op haar pad komt pakt ze aan en durven doen heeft ze van huis uit meegekregen. Na de HAVO kwam ze terecht op het HBO-V. Na 4 jaar in Leusden te hebben gewoond, is ze teruggegaan naar de polder (want daar voelt ze zich goed). Al ruim 26 jaar werkt Hélène bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Haar ondernemersgeest en het vertrouwen van de Zorggroep hebben haar gebracht tot waar ze nu staat; van vele markten thuis en gedreven door de context waarin ze zich begeeft, draagt ze bij aan Betrokken Zorg, haar tweede natuur: “Alsof ik thuis ben!”

Chantal Minnaert

Chantal Minnaert is actief op het terrein van HRM, interim-management en organisatieontwikkeling. Lange tijd was zij als hoofd Personeel en Organisatie, Opleiding en Ontwikkeling werkzaam in diverse instellingen in de zorg en sinds 2008 als zelfstandig adviseur. In 2007 volgde ze de leergang Met Gevoel voor Realiteit bij stichting Sezen. Een aantal van haar huidige en recente activiteiten: betrokken bij de oprichting van zelfstandig behandelcentrum voor ADHD (The Busy People): opzetten van de nieuwe organisatiestructuur en infrastructuur voor personeelszaken en HR; Lid van de projectgroep oprichting Unit Handhaving Kinderopvang Gemeente Amsterdam; Interim hoofd personeel en organisatie bij stichting Arq (centrum 45 en anderen); Stadsdeel Nieuw-West Amsterdam: projectleiding organisatieontwikkeling; reorganisatie van de afdeling Sociale Zaken bij de Gemeente Haarlem. In haar werk als zelfstandig adviseur probeert Chantal mensen terug te brengen naar hun kern en authenticiteit. Ze coacht mensen om hen in een omgeving weer te laten doen waar ze in geloven en voor staan.

Berent Daan

In 1993 studeerde Berent Daan informatica aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie begon hij als programmeur bij Lost Boys Interactives, een marketing en technologie kantoor dat strategische, creatieve media combineert met technische expertise. Hij bekleedde verschillende managementfuncties binnen dit bedrijf, waarbij hij in zijn laatste functie als IT Manager verantwoordelijk was voor het automatiseringsbeleid van de gehele Lost Boys groep. In 2000 raakte hij betrokken bij de politiek en in 2002 werd hij Hoofd Marketing en Communicatie voor de Partij van de Arbeid. In 2005 ging hij zich inzetten voor de PvdA in de gemeente Purmerend en vanaf 2006 is hij daar wethouder. Zijn portefeuilles zijn onder andere onderwijs, economische zaken en sociale zaken. In 2011 is gemeente Purmerend een transformatie gestart onder begeleiding van Bascole. Als wethouder maakt Berent samen met de gemeente een ontwikkeling door van een gemeente die bepaalde wat nodig en goed was voor de inwoners, naar een stad waarbij inwoners zelf bijdragen.

Henk Vlessert

Henk Vlessert studeerde Econometrie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na zijn studie werkte hij zes jaar als consultant bij Bureau Bartels. In 1989 kwam hij in dienst van de Rabobank, eerst als wiskundig adviseur bij het Centrum voor Toegepaste Wiskunde. Daarna was hij tien jaar als adviseur strategie werkzaam binnen de Rabobank. In 2001 stapte Henk over naar concernstrategie van Interpolis. Sinds de fusie van Interpolis en Achmea in 2005 werkt hij als corporate strategist bij Achmea. Door zijn ervaringen in de financiële sector, merkt Henk dat het ‘welbegrepen’ klantbelang niet in enkele regeltjes is te vatten. Hij herkent dat contextgedrevenheid een manier is om een organisatie weer terug te brengen naar waar deze oorspronkelijk voor bedoeld was.

Ton Roodink

Ton Roodink is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij sinds 2004 betrokken bij stichting Sezen, waar hij fungeert als kerndocent en bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe curricula. Als zelfstandige verricht Ton organisatieonderzoek, geeft hij organisatieadvies, is hij conflictbemiddelaar en mediator en verzorgt hij workshops en trainingen, veelal in technisch georiënteerde organisaties en opleidingsinstellingen. Ook geeft hij workshops voor HRM-adviseurs en voor medewerkers Bezwaar en Beroep van het UWV, samen met de directeur van het Mediationbureau van het UWV. Ook binnen het UWV is hij werkzaam als conflictbemiddelaar, mediator en coach en geeft hij supervisie aan mediators.

Imelda Schouten

Imelda Schouten werkte in verschillende functies bij de Rabobank, waaronder als adviseur Strategie. In die functie was ze nauw betrokken bij het coöperatief houden van deze bank. Samen met Wim van Dinten richtte ze Bascole op. Aan de PTO-opleiding Bedrijfskunde van de Erasmus universiteit gaf zij college en ze is docent binnen de Sezen Academy. Ze adviseerde tal van organisaties, zoals de Publieke Omroep, ministeries en banken. Imelda heeft de dagelijkse leiding van stichting Sezen. Met name draagt zij zorg voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de kwaliteits- en integriteitscheck op alle activiteiten van stichting Sezen en Bascole. Daarnaast begeleidt ze een aantal grote transformaties in de zorg en bij de politie. Haar kracht is haar empathisch vermogen om mensen in beweging te krijgen.

Albert Scheer

In de vroege jaren negentig gaf Albert Scheer leiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Hij werkte intensief mee aan een promotieonderzoek naar het ontwikkelen en implementeren van een zorgprogramma. In dat kader heeft hij bij vele instellingen meegewerkt aan grote organisatorische veranderingsprocessen. Door zijn ervaringen nam hij ook zelf het initiatief: op het Friese platteland creëerde hij eigen voorzieningen waar mensen met (lichte) verstandelijke beperkingen kunnen wonen en werken. Hierbij was de bestaande context steeds leidend voor de uiteindelijke vormgeving. Albert heeft de dagelijkse leiding over de Sezen Academy. Hij ontwikkelt leerprogramma’s en treedt daarbij op als docent en begeleider. Bij deze actieve programma’s gaat het erom dat deelnemers overzicht ontwikkelen op hun eigen (werk)plek, waarnemen en gaan herkennen wat er in de realiteit ontstaat en mogelijk is en hoe ze daar zo effectief mogelijk mee om kunnen gaan.

Rutger van Soelen

Na een jeugd in en rond het Gooi en een voorstad van Parijs, vertrok Rutger van Soelen naar Amsterdam voor een studie Fysiotherapie. Aansluitend studeerde hij Beleid & Management Gezondheidszorg in Rotterdam. De Randstad verliet hij bewust, op zoek naar oprechtheid en oorspronkelijkheid, om uiteindelijk 7 jaar te werken in de intramurale zorg in Twente. Hier hielp hij mee om met aanbieders in de regio onderling tot samenwerking te komen. Wonend op een (woon)boerderij leerde hij de schoonheid van de Sallandse tradities kennen. Daarna werkte hij ruim 9 jaar in Noord Kennemerland, wederom in de intramurale AWBZ-zorg. Zijn wie je bent was daar het motto. Vanuit zijn dijkhuisje in West-Friesland reist Rutger momenteel al ruim drie jaar naar zijn werk in het karakteristieke gebied Urk – Noordoostpolder – Steenwijkerland. Hier werkt hij voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land: een brede, gewortelde zorgorganisatie waar hij zich, samen met zijn collega’s, sterk maakt voor Betrokken Zorg.

Wim van Dinten

Wim van Dinten, bijzonder hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, was jarenlang kerndocent aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en één van de oprichters van Het Expertise Centrum. Binnen Rabobank Nederland leidde hij tot 1984 de informatisering en was tot 1999 als Directeur Strategie verantwoordelijk voor het coöperatief houden van de Rabobank. Na zijn Rabobank-tijd heeft hij zijn grote werk ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenisgeving bij organiseren’ afgemaakt en twee nieuwe organisaties opgezet: stichting Sezen, waarin dat werk is ondergebracht en uitgebouwd, en adviesbureau Bascole. Van Dinten heeft bekendheid vanwege zijn manier van strategie bedrijven en de manier waarop hij bij de behandeling van vraagstukken allerlei verschillende disciplines verbindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>