Publicaties


Wim van Dinten en Imelda Schouten over oriëntatieverschillen | Managementboek.nl

Omdat mensen hun eigen oriëntatie op de wereld hebben, maken zij andere beslissingen. Dit leidt ook in organisaties regelmatig tot misverstanden en breuklijnen. Daarom hebben Wim van Dinten en Imelda Schouten deze nieuwe manier van kijken beschreven in het boek Zijn zij gek of ben ik het? Boekcover kreeg een korte cursus oriëntatievorming en betekenisgeving toegepast op de kredietcrisis. Luister naar het interview*


Over Helpen en Gebruiken | Wim van Dinten

Vanmorgen was het weer zover. De brievenbus zat verstopt met folders en brieven waarom ik niet gevraagd heb. Vrijwel alles gaat ongelezen op de stapel oud papier. Maar sinds enige tijd blijft het daar niet meer bij. Regelmatig overkomt het mij dat iemand me belt om me iets te verkopen. En steeds vaker gebruiken zulk soort lieden trucs die hun werkelijke bedoelingen camoufleren. Laatst had ik iemand aan de telefoon die zei dat ze voorlichtster was op het terrein van pensioenen. Ze vroeg of ik een pensioen had en of ik tevreden was met de regeling. Ik rook onraad. Toen ik vroeg welk bedrijf of instelling ze representeerde, gaf ze een naam die ik niet kende. Lees verder


De leiding dicteert, het volk regeert | Rick Dekker | NRC

De bokswedstrijd bij Ajax, met in de ene hoek Johan Cruijff; held, icoon, legende en orakel, en in de andere hoek Steven ten Have; organisatiedeskundige, hoogleraar strategie & verandering, President van de RvC, is overgegaan in een conflict tussen mensen die niet zien dat ze totaal verschillend naar de wereld kijken, anders betekenis geven, verschillende oriëntaties hebben. Lees het artikel in de NRC (alleen toegankelijk voor abonnees) of lees de oorspronkelijke column 


Deze crisis helpt om de realiteit onder ogen te zien | Wim van Dinten | Trouw

De instorting van het financiële systeem is het faillissement van een industriële vorm van organiseren die ongenuanceerd op alle dienstverlening is losgelaten. Niet alleen bankiers zijn die weg gegaan, ook grote (internationale) adviesbureaus, toezichthouders en overheden. En bovenal economen, financieel deskundigen en bedrijfskundigen, die nu in de media worden bevraagd alsof zij de oplossing weten. Terwijl hun benadering van de realiteit er de oorzaak van is. Lees het artikel in Trouw 


Selecteer bankiers op een open en sociale oriëntatie | Wim van Dinten | Volkskrant

Wezenlijk is dat de bancaire sector weer wordt gezien en ingericht als bemiddelaar tussen spaargeld en ondernemend vermogen. Om dat te kunnen, moet context weer worden gewaardeerd. Dat begint met verantwoordelijkheid voelen voor de ander, het vraagt om sociale samenhang. Bankiers moeten dan niet alleen op een zelfreferentiële en rationele oriëntatie worden geselecteerd, maar vooral ook op een open en sociale oriëntatie. Lees het artikel in de Volkskrant


Ooit te oud om te leren? | Imelda Schouten | Managementsite.nl

Steeds vaker kom ik mensen tegen die anderen nieuwe dingen willen bijbrengen, maar zelf alleen willen leren binnen de kaders die ze al kennen: niet echt nieuw of anders, maar uitbreiding van het al bekende repertoire. Die alleen een ‘leer’traject instappen als van te voren helder is wat ze ermee opschieten. Ze geven expliciet aan alleen te willen leren binnen hun eigen vertrouwde paradigma. Nieuwe wegen inslaan doen ze meestal niet als doel en functie hen niet duidelijk zijn. Lees het artikel op Managementsite.nl


Vermingelen | Wim van Dinten | Trouw

Verlies van kwaliteit in besluitvorming gaat hand in hand met verlies aan inhoud. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de invloed van het medium televisie en de publieke omroep. Al jaren zie je dat de verslaggeving over besluitvorming steeds meer wordt ’vermingeld’: je vraagt niet naar de inhoud en de tot standkoming van een besluit, maar stelt de macht en integriteit van iemand aan de orde. Lees het artikel in Trouw


Hoe speel je de dubbel, op weg naar een eigentijdse democratie | Wim van Dinten

Voordracht bij het afscheid van Henk Wooldrik als Hoofdofficiervan Justitie van het parket te Haarlem.
Politici en bestuurders zijn dubbel: ze zéggen dat ze naast de burgers staan, hun kant kiezen, zéggen dat ze burgers ruimte willen geven. Maar wat ze willen, drukken ze uit in doelen, beweren dat de burger vraagt om daadkracht om die doelen te bereiken en rechtvaardigen zo het gebruik van dwang in de vorm van ‘construeren en macht’. Ze worden steeds minder ervaren als compaan van de burger. Ze parasiteren op de goodwill van de burger voor de overheid en merken inmiddels dat die goodwill langzaam maar zeker slinkt. Lees verder.

Interviews

Fusiekerk zonder inhoud naar bankroet

De landelijke Sow-kerk was tégen de nieuwe, liberalere euthanasiewet, meldde topman B. Plaisier aan de regering namens ‘de breedte van de kerk’. Meteen lieten honderd dominees weten, vóór de wet te zijn. Het ‘concept’ bleek zoek, de premier wees er fijntjes op dat hij de verschillende kerkelijke opinies had beluisterd, en zijn eigen gang ging. Voor Van Dinten is het symptomatisch. ,,De idee dat je het eens zou kunnen worden over een concept pas niet bij het tijdsbeeld én niet bij de betekenis ervan, als het de religieuze overtuiging van leden representeert”. Lees het artikel in Trouw


De stelling van Wim van Dinten | Marc Leijendekker | NRC

Nederland is een internaat geworden. Alleen toegankelijk voor abonnees van de NRC.


De overheid mist verbinding met de samenleving | Henk Bouwmans | Binnenlands Bestuur

‘Hoge ambtenaren vertellen mij, dat ze het niet meer weten. Hun departement is de verbinding met de samenleving kwijt. Dat is niet zo gek. Ze proberen maatschappelijke problemen op te lossen met maatregelen die leiden tot nieuwe regels. Ze lopen daarmee altijd achter de actualiteit aan. Dat is dus het eerste punt waar het mis gaat. Het is echter dubbel mis. Ze kunnen de problemen niet oplossen met regels, omdat het stellen van regels juist het probleem is.’ Lees het artikel in Binnenlands Bestuur


Bij organiseren betekenis herkennen en honoreren | Adri Donker | Managmentboek.nl

Organiseren beschouw ik als ‘het inrichten van de omgeving’. Daar past bij dat je herkent en accepteert dat sommige ordeningen alleen in evolutie kunnen ontstaan. Ze zijn niets anders dan uitkomst van een toestand, die je hooguit kunt beïnvloeden maar niet kunt maken. Je kunt wel leren de evolutie van zo’n ordening waar te nemen. Je kunt een evolutie ook bevorderen. Je moet leren te herkennen hoe je alleen al door jouw wijze van aanwezigheid en presenteren veranderingen teweeg brengt. Je gaat herkennen hoe het gedrag van mensen met een bepaalde toestand verbonden is. Veiligheid is een toestand. Die kun je niet maken door doelen te stellen en acties te plannen. Een multiculturele samenleving is ook zo’n ‘toestand’. Die kun je niet afdwingen of opleggen. Hij staat voor respect, voor betekenis die mensen elkaar geven. Ook ‘duurzaamheid’ is een niet-construeerbare ‘toestand’. Je kunt hooguit voorwaarden scheppen die bijdragen tot duurzaamheid. Als je dit eenmaal herkent en accepteert, komt er een scala van mogelijkheden beschikbaar. Lees het artikel op Managementboek.nl


Managen is dramaturgie geworden | Wynold Verweij | NRC

Alleen toegankeljik voor abonnees van de NRC: lees het artikel


Wim van Dinten was op 1 februari 2009 te gast in het live radioprogramma Schepper & Co om te praten over de achtergronden van de kredietcrisis en hoe de huidige problemen verbonden zijn met betekenisgeving.

*Het kan zijn dat na verloop van tijd een link niet meer werkt omdat het betreffende artikel is verplaatst. Laat het ons alstublieft weten als u dit merkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>