Bestuur

Foto-Peter-vd-Bosch-100x120 Mr. Peter van den Bosch was bij o.a. de belastingdienst, de VNG, Raet en Heidemij werkzaam in fiscaal-juridische functies, tot hij in 1996 met een partner een eigen belastingadviesbureau oprichtte. Vanuit zijn betrokkenheid bij de omgeving waar hij woont en werkt was hij voorzitter van de RvC van Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, gemeenteraadslid in Giessenlanden en bestuurslid bij Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Hij is nu bestuurslid bij Waterschap Rivierenland, lid van de RvC bij Woningcorporatie Goed Wonen Zederik en lid van de RvT van stichting OVO. Anderen via educatie verder helpen heeft zijn voortdurende belangstelling.


Prof. Ir. Wim van Dinten, bijzonder hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, was jarenlang kerndocent aan de NSOB en één van de oprichters van Het Expertise Centrum. Binnen Rabobank Nederland leidde hij tot 1984 de informatisering en was tot 1999 als Directeur Strategie verantwoordelijk voor het coöperatief houden van de Rabobank. Na zijn Rabobank-tijd heeft hij zijn grote werk ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenisgeving bij organiseren’ afgemaakt en twee nieuwe organisaties opgezet: stichting Sezen waarin dat werk is ondergebracht en uitgebouwd en adviesbureau Bascole. Van Dinten heeft bekendheid vanwege de manier waarop hij bij de behandeling van vraagstukken allerlei verschillende disciplines verbindt.


Peter Dirks Drs. Peter Dirks was o.a. Financieel Directeur van Unilever in Griekenland en Frankrijk. Na enkele jaren lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Bijenkorf Beheer geweest te zijn, was hij van 1998 tot 2004 lid van de Raad van Bestuur van de NOS. Nu vervult hij vele bestuursfuncties: o.a. als voorzitter van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Media, PNO Ziektekosten, Dance4life international, Vrienden van de Nierstichting en als commissaris van de Persgroep Nederland, en in de besturen of Raden van Toezicht van Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Vereniging Eigen Huis en de Nierstichting.


Sierk ter Horst Drs. Sierk ter Horst MBA is opgeleid als orthopedagoog en systeemtherapeut en later als bedrijfs- en bestuurskundige.  In de afgelopen 25 jaar heeft hij als directeur en bestuurder in onderwijs en gezondheidzorg eindverantwoordelijke posities vervuld. Hij is nu nog toezichthouder. In opdracht van de NVZD en de VHMZ begeleidt hij bestuurders en directeuren in kritieke fasen van hun loopbaanontwikkeling en coacht aankomende bestuurders in opdracht van het CMDZ van de Erasmus Universiteit. Hij geeft intervisie aan interim-managers, managementteams en in MD-trajecten. Hij is eigenaar van adviesbureaus MC3 en Valkhorst en Partners BV.


Hans Reijnders Ing. Hans Rijnders MPM studeerde Cultuurtechniek en Public Management. Gedurende 30 jaar was hij werkzaam in de gemeentelijke overheid, zowel in ruimtelijke en technische functies als in die van sociale zaken en welzijn. De laatste vijf jaar was hij Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van Vaals. Deze gemeente leidde hij in 2011 naar de erkenning als Cittaslow, de internationale beweging van gemeenten die kwaliteit van leven als uitgangspunt nemen voor hun denken en handelen. Momenteel werkt Hans als zelfstandig organisatieadviseur. Daarnaast werkt hij als rentmeester op landgoed Château Cortils, nabij het Belgische Visé. Dit grotendeels zelfvoorzienende en ecologisch beheerde landgoed van 76 hectaren biedt onderdak aan bezoekers die willen genieten van rust en natuur.


Drs. Betsy van Soelen MMO MOMC begon als specialist oudergeneeskunde in verschillende zorgorganisaties. Vanuit een brede interesse combineerde zij dit met wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht, de functie van universitair docent in het VU medisch centrum Amsterdam en bekleedde uiteindelijk verschillende leidinggevende functies onder andere in het Medisch Centrum Alkmaar en Stichting MagentaZorg. Zij geeft leiding vanuit directe betrokkenheid met mensen. Verkennen van wat mensen beweegt, waar hun kracht ligt en hoe zij binnen hun context een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren.


Drs. Imelda Schouten werkte in verschillende functies bij de Rabobank, waaronder adviseur Strategie. In die functie was ze nauw betrokken bij het coöperatief houden van die bank. Ze richtte met Wim van Dinten Bascole op. Ze gaf college aan de PTO-opleiding Bedrijfskunde van de Erasmus universiteit en is docent binnen de Sezen Academy. Ze adviseerde tal van organisaties, zoals de Publieke Omroep, ministeries, banken. Ze begeleidt een aantal grote transformaties in de zorg en bij de politie. Zij heeft de dagelijkse leiding van Stichting Sezen. Met name draagt zij zorg voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de kwaliteits- en integriteitscheck op alle activiteiten van Sezen en Bascole. Haar kracht is haar empathisch vermogen om mensen in beweging te krijgen.

 

Reacties zijn gesloten.